با مداحی : حــاج مــرتــضــی طاهــــری
حـــــاج مــــحـــمـــــدرضـــــا طاهـــــری
کــــربــــلایـــــی حـســـــیـــن طاهــــری
پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ۹۸ | ۲۴ رجب ۱۴۴۱