مـراسم عــــزاداری شب عــــاشــــورا
با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی
و بامداحی : حـاج محمدرضا طاهـری
در حــــســــینیه امـــام خمــینی (ره)