شب‌ هفتم | دهه‌ی‌دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۱

پیش منــبر : حــاج مـصــطفی مــقــــدم

سـخـــنــران : شـــیـــخ عــلـی خــزاعـــی

با مداحی : حـــاج محـــمدرضا طاهـــری
کـــربـــلایـــی محـمدحسین حـــدادیــان
کـــربـــلایــــــی حــــســیــن طاهــــــری