مصاحبه‌ی کربلایی حسین طاهری
در برنـــامـه‌ی بـــاب الـــقـــبـــلـــه

پنج‌شنبه ۱۷ مهر ۹۹| ۲۰صفر ۱۴۴۲