مــجـلس‌ روضــه‌ی‌ هفتگـی ۹۶/۱۲/۱۵
یادبودپیرغلام‌اهل‌بیت‌حاج‌‌جلال‌‌مدیر
سه‌شنبه ۱۵ اسفند ماه ١٣٩٦
با‌ مداحى حاج حمید دادوندی
كـــربلايـــى حسين طاهرى
کربلایی عمید عباس زاده