دسته بندی مراسمات سال 1396

روضه هفتگی ۹۶/۹/۲۱

ظهر شهادت امام حسن ع

بدرقه زائران اربعین

شب هفتم دهه دوم محرم

شب ششم دهه دوم محرم

شب پنجم دهه دوم محرم

شب چهارم دهه دوم محرم

شب سوم دهه دوم محرم

شب دوم دهه دوم محرم