جشن‌آغازولایت‌وامامت‌حضرت‌مهدی‌عج

سخنران شیخ علی خزاعی

مداح حاج‌ حمید دادوندی

كربلايی‌حسين‌طاهری