مجلس عزاداری‌ایام آخر ماه صفر

سخنران:شیخ علی خزاعی

مداح: کربلایی‌حسین‌طاهری

کربلایی علی قلیچ پور

دوشنبه۱۴آبان، بعدازنمازمغرب

میدان شهدا ، خ‌مجاهدین‌ اسلام، حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت