مراسم هفتگی

سـخـنــران : شــیــخ علی خزاعی

با مداحی :
کــــــربـــــلایـــــی حــســیــن طاهــــری

سه‌شنبه سوم دیماه۱۳۹۸