مجلس روضه هفتگی

سخنران: شیخ علی خزاعی

مداح:

کربلایی‌حسین‌طاهری

سه شنبه ۱۰ دی ۹۷

میدان شهدا ، خ‌مجاهدین‌ اسلام، حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت