مراسم روضه هفتگی

سخنران:شیخ علی خزاعی

مداح: کربلایی‌

کربلایی‌حمید دادوندی

کربلایی‌حسین‌طاهری

سه شنبه۶ آذر ساعت ۲۰

میدان شهدا ، خ‌مجاهدین‌ اسلام، حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت