جشن‌ولادت‌امام‌حسن‌عسکری‌علیه‌السلام

سـخـنــران : شـــیـــخ احـــمـــد محلاتی

مــداح : حــاج مــحــمــدرضــا طاهـــری
کــــربـــلایـــــی حــــســـیــــن طاهـــری

شنبه ۲۲آبان‌ماه ۱۴۰۰ | ۸ربیع‌الثانی ۱۴۴۳