روز شهادت امام جواد علیه‌السلام

پیش منبر: حــاج اکــبــر مــولایــی

سـخـنران : شیـخ مهدی حسن‌آبادی

با مداحی :کربلایـی‌‌ابـراهیم‌رحیمی
کــربــلایــــی حــســیــن طاهــــری

پنجشنبه۹تیر۱۴۰۱|۳۰ذی‌القعده۱۴۴۳