مراسم شهادت امام حسن (ع) ۱۴۴۳
پیش منبر : حاج کاظم دانایی فر
بـا مــداحــی :
کربلایی حسین طاهری
سه‌شنبه 13 مهرماه ۱۴۰۰/ 28 صفر ۱۴۴۳