مــجــلــس‌ روضــــه‌ی ‌هــفــتـــگـــــی

ســخــنــران : حـــاج عــلــی قــربـانــی

با مداحی : کـربــلایـی حـسین طاهـــری

سـه‌شـنبه ۲۹ آذر‌ماه ۱۴۰۱|۲۶جمادی‌الاول۱۴۴۴