‌روز شهادت امیرالمومنین‌علیه‌السلام

پیش منبـر : حــاج اکبـــر مــولایـــی

سخنــران : شیـخ مهـدی حسن آبادی

با مداحـی : کربلایی حسین طاهــری
کــربـــلایــــی ابـــراهیـــم رحیــمـــی
کــــربـــلایـــی مجــید قـــاســـمـــی

شنبه۳اردیبهشت۱۴۴۳|۲۱رمضان۱۴۴۳