مجلس روضه هفتگی

سخنران: شیخ‌احمد‌محلاتی

مداحان:الحاج یحیی‌عفارة
کربلایی‌ حسین‌‌طاهری

سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۴۰۲ | ۱۸شوال۱۴۴۴