مجلس روضه هفتگی

پیش منبر :
حاج اکبر مولایی

سخنران :
حاج علی قربانی

مداح :
کربلایی حسین طاهری

سه‌شنبه۱۰بهمن۱۴۰۲ | ۱۸رجب۱۴۴۵