جشــن بزرگ میلاد پیامبر مهربانی‌ها
حــضــرت محــمد (صل‌الله‌علیه‌وآله)
و رئیس‌مذهب‌جعفری‌امام‌صادق (ع)

با سخنرانی : شیــخ مصطفی کـرمی
بامداحی: استاد حـاج منصور ارضی
حــــاج ســــعــــیــــد حــــدادیــــان
حــــاج مــحــمــدرضــــا طاهـــــری
حــــاج مــحــمــــود کــــریــــمــــی
حــاج ســیدمــجـیــد بنی فــاطمــه
کــربــلایــی‌محمــدحسین حدادیـان
کــــربــلایــی حــســیــن طاهـــــری

جمعه۲۲مهرماه۱۴۰۱ | ۱۷ربیع‌الاول۱۴۴۴

تهران ، مــیــدان ولــیــعــصـر (عج)