شـام شـهادت‌ حضـرت‌ زهـرا سلام الله علیها
(به‌روایت۷۵روز)

پیـش منبــر : حـــــــاج اکـــبــر مـــولایــی

سخنران:حجت الاسلام اسـماعـیـل کاظـمـی

بامداحی : حــاج مـحـــمــدرضــا طاهـــری
حــــــاج ابـــــــراهیـــــم رحیــــــــــــمی
کـــربـــلایـــی حــســــیـــن طاهـــــــــری

پنجشنبه۱۷آذرماه۱۴۰۱|۱۳جــمادی‌الاولی۱۴۴۴