مــجــلــس روضـــه‌ی هــفــتــگــی

ســالــروز حــجـــاب و عــــفــــاف

سـخـنران : شیـخ احــمــد محلاتی

با مداحی : کربلایی حسین طاهری

سه‌شنبه۲۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۲ذی‌الحجة۱۴۴۳