مــراسـم دعــــای پــــرفــیــض نــــدبــــه

ســخــنــران : حجت‌السلام دکتـر رفیعی

با مداحی : حــاج محــمدرضــا طاهــری
کـــــربـــــلایـــــی حــســیــن طاهـــــری

جمعه۱۳آبان‌ماه۱۴۰۱ | ۹ربیع‌الثانی۱۴۴۴