شب اول عزاداری‌ شهادت‌ حضرت‌ زهرا(س)
( به‌ روایت ۷۵ روز )

سخنران:
حجت الاسـلام علـــیرضا صـــادقی واعـــظ

بامداحی : حـاج مــحـــمـــدرضـا طاهـــری
حــــــاج مــحــــــسن عـــرب خــــــالقـــــی
کــــربـــلایـــــی حــــســـــیــــن طاهـــــری

یک شـنبه۱۳آذرماه۱۴۰۱|۹جمادی‌الاولی۱۴۴۴