عزاداری روز شهادت امام حسن عسکری ع

پیش مــنــبــر : حــاج اکـــبـــر مـــولایـــی

سـخـنــران : شــیــخ احـــمـــد محــلاتــی

مــداح : کــربــلایــی حــســیــن طاهـــری

جمعه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۰ | ۸ ربیع الاول۱۴۴۳