مراسم تخریب قبور ائمه بقیع

سخنران:شیخ مهدی شریف

مداحان: کربلایی وحید‌شکری
کربلایی‌ حسین‌‌طاهری
کربلایی علیرضا‌طاهری

جمعه۸ اردیبهشت۱۴۰۲ | ۷شوال۱۴۴۴