شب پنجم دهه دوم محرم الحرام ۱۴۳۹

سخنران شیخ علی خزاعی

مداح حاج‌ احد قدمی

كربلايی‌حسين‌طاهری