مجلس سالروز تخریب بقیع

سخنران:شیخ‌مهدی‌شریف
مداح:کربلایی حسین طاهری

کربلایی ابراهیم دادوند

کربلایی‌ عمید‌ عباس‌زاده

جمعه1تیر

مشهد مقدس